Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/doc/www.akv-cz.cz/www/model/db.class.php on line 41
Ambulance komplexní výživy

Vyšetření celkového zdravotního stavu pomocí neinvazivního analyzátoru krve AMP

Cena 1.500 - 3000,- Kč dle rozsahuJe to první registrovaný neinvazivní analyzátor krve na světě, který dokáže vyšetřit organismus bez fyzického odběru krve. Při konfrontaci s běžným krevním laboratorním vyšetřením se výsledky shodují v průměru v 97 procentech.

Vyšetření trvá 6 minut a vyhodnotí až 117 parametrů vypovídajících vše potřebné o vašem celkovém zdravotním stavu. Během jednoho vyšetření lze odhalit prvotní příznaky mozkových příhod, infarktu, hypertenze, cukrovky, astmatu a dalších plicních onemocnění, ledvinové a jaterní nedostatečnosti, onemocnění štítné žlázy, ale i některých druhů rakovinného bujení.

Měření se provádí pomocí přiložení pěti senzorů na tzv. biologicky aktivní body, které se nacházejí v oblasti krku (krční tepny), podpaží a pupku (břišní tepny). Princip je založen na metodách kvantové fyziky, zkoumá rozložení biochemických charakteristik krve, které koreluje s parametry krevního průtoku a systému enzymů. Měřená data se převádějí do počítače a zpracují se speciálním programem.

Dostanete souhrnnou zprávu, kde se vedle normálních hodnot zvýrazní hodnoty nad a pod normálem. Vyhodnocení provádí erudovaný tým s víceletou praxí. Dostanete doporučení, co dál dělat pro svůj zdravotní stav, například zda navštívit odborného lékaře, anebo bude stačit změna životního stylu.

Vzhledem k tomu, že přístroj AMP dokáže dopředu odhalit možnost vzniku onemocnění v preklinickém stadiu, je jeho hodnota nevyčíslitelná. Metoda byla vyvinuta pro sledování zdravotního stavu kosmonautů (v kosmu nelze odebrat krev). Přístroj testovaly Česká lékařská komora i média (zdroj MF DNES, Internet). Objednejte se ještě dnes na telefonních číslech AKV!

Borůvky předcházejí hypertenzi

Vysoký krevní tlak (hypertenze) patří k hlavním kardiovaskulárním chorobám na celém světě. Způsobuje onemocnění srdce a cévní mozkovou příhodu. Postihuje přibližně jednoho z pěti dospělých v USA a Kanadě.

V únoru 2011 budou v American Journal of Clinical Nutrition publikovány nové výsledky, které ukazují, že bioaktivní látky v borůvkách, nazývané antokyany, chrání před hypertenzí. Ve srovnání s lidmi, kteří nejedí borůvky, dochází u lidí, kteří konzumují nejméně jednu porci týdně, ke snížení rizika vzniku hypertenze o 10 procent. Jedná se o první velkou studii, která zkoumala účinek flavonoidů na hypertenzi.

Antokyany patří mezi flavonoidy a vyskytují se ve velkém množství v černém rybízu, malinách, baklažánu (lilek vejcoplodý), šťávě z krvavých pomerančů a borůvkách. Další flavonoidy jsou obsaženy v mnoha druzích ovoce, zeleniny, zrnech a bylinách. Je známo, že flavonoidy přítomné v čaji, ovocné šťávě, červeném vínu a tmavé čokoládě snižují riziko kardiovaskulárních nemocí.

Tým vědců v Harvardu zkoumal 134 000 žen a 47 000 mužů v kohortách sledovaných v Harvardu, ve studii Nurses' Health Study a studii Health Professionals Follow-up Study po dobu 14 let. Žádný z účastníků/účastnic neměl/a na začátku studie hypertenzi. Účastníci byli požádáni, aby vyplnili jednou za dva roky zdravotní dotazníky, a jednou za čtyři roky byl posouzen jejich příjem stravy. Incidence nově diagnostikované hypertenze v průběhu tohoto 14letého období byla následně uvedena do vztahu ke konzumaci různých flavonoidů.

V průběhu studie došlo k rozvoji hypertenze u 35 000 účastníků. V údajích o stravování byl jako hlavní přispívající flavonoid určen čaj, při významném podílu jablek, pomerančového džusu, borůvek, červeného vína a jahod. Při hodnocení vztahu mezi jednotlivými podtřídami flavonoidů a hypertenzí vědci zjistili, že účastníci studií, kteří konzumovali nejvyšší množství antokyanů z borůvek, měli o 10 procent nižší pravděpodobnost, že u nich bude stanovena diagnóza hypertenze, než účastníci, kteří konzumovali nejnižší množství (borůvek). Tento účinek byl ještě o něco silnější u účastníků mladších 60 let.

Více informací získáte při návštěvě webové stránky na níže uvedené adrese.

http://colganinstitute.com/index.php?main_page=


Melatonin zlepšuje plodnost

Ženy se špatnou kvalitou vajíček (oocytů) zdvojnásobily svou šanci na otěhotnění, pokud dostávaly melatonin. Tyto výsledky výzkumu byly předneseny na World Congress of Fertility v Mnichově dne 11. září 2010. Byly také publikovány v Journal of Pineal Research.

„I přes velký pokrok v technikách asistované reprodukce zůstává závažným problémem plodnosti žen špatná kvalita oocytů,“ řekl profesor Hiroshi Tamura z Lékařské fakulty Yamaguchi University v Japonsku, který tento výzkum řídil.

Vysoké koncentrace oxidujících chemických látek ve folikulární tekutině obklopující vajíčko ukazují, že má žena nízkou kvalitu oocytů. Tyto chemické látky oocyt „stresují“ a poškozují. Jednou takovou významnou chemickou látkou je 8-OhdG. Vědci zjistili, že zvyšování koncentrace melatoninu ve folikulární tekutině vedlo ke snížení koncentrace 8-OhdG. Na základě tohoto zjištění se domnívají, že melatonin snižuje (redukuje) oxidující látky. Toto zjištění bylo potvrzeno u myší, přičemž bylo současně zjištěno, že přidání melatoninu snížilo stupeň poškození vajíčka.

Vědci uspořádali studii u žen, které přicházejí na léčení plodnosti do Lékařské fakulty Yamaguchi University, aby zjistili, zda melatonin pomůže ženám, kterým se pro špatnou kvalitu oocytu nepodařilo otěhotnět. 56 žen dostalo tři miligramy melatoninu před následujícím cyklem (léčení) plodnosti, 59 bylo léčeno standardním postupem léčby neplodnosti bez melatoninu. Léčení melatoninem vedlo k významnému zvýšení koncentrace melatoninu ve folikulech žen a významně snížilo koncentraci škodlivého 8-OhdG. Výsledky ukázaly, že bylo možno úspěšně oplodnit 50 procent vajíček žen, které užívaly melatonin, na rozdíl od 22,8 procenta v kontrolní skupině. 19 procent (11 z celkového počtu 56) žen otěhotnělo na rozdíl od 10,2 procenta (šest z celkem 59) v kontrolní skupině.

Důležitostí melatoninu pro ženy a větším počtem jeho funkcí se zabývá kniha Dr. Michaela

a Lesleyho Colgana, The Perimenopause Solution (Řešení menopauzy) (2009).


Vitamin B6 snižuje riziko kolorektálního karcinomu

Ve dvou velkých kontrolovaných studiích, U.S. Physicians' Health Study a U.S. Multiethnic Cohort Study, měly osoby s vyššími koncentracemi vitaminu B6 v krvi nižší riziko kolorektálního karcinomu. Pacienti, u nichž byl diagnostikován kolorektální karcinom, měli nižší koncentrace vitaminu B6 v krvi až od 20 let předtím, než byli poprvé zařazeni do těchto studií. Další dva zkoumané vitaminy, B12 a kyselina listová, nesouvisely s kolorektálním karcinomem. Začněte užívat doplňky živin (stravy) co nejdříve a jezte zdravou stravu s vysokým obsahem vlákniny.

Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev. 2009;18: 1197.

Rakovina předstihla onemocnění srdce

Světová zdravotnická organizace předpověděla v roce 2008, že rakovina, tedy zhoubné nádory, předstihnou onemocnění srdce a stanou se do roku 2010 celosvětově nejčastější příčinou úmrtí. Tato předpověď byla správná. Součástí tohoto trendu je, jak uvádí SZO, že do roku 2030 dojde k nárůstu celosvětového počtu případů zhoubných nádorů a úmrtí na rakovinu na více než dvojnásobek. Nové případy rakoviny se do roku 2030 dostanou na velmi vysoký počet 27 milionů ročně, počet úmrtí za jeden rok dosáhne 17 milionů. Do roku 2030 bude na celém světě žít 75 milionů lidí s rakovinou, což je počet, který většina zdravotnických systémů nezvládne pro nedostatečné vybavení.

K největšímu zvýšení počtu případů dochází v Číně, Rusku a Indii, jejichž znečišťující průmyslová odvětví rostou jako houby po dešti a vedou k zamoření životního prostředí na celém světě. Přibližně 90 % všech případů rakoviny je způsobeno toxickými látkami, které se dostávají do těla. Čím více se vám podaří vyhýbat se rakovinotvorným látkám ve vašem jídle a ve vodě, tím více snižujete pravděpodobnost onemocnění rakovinou.

„Tento obrovský problém se projeví na všech úrovních a ve všech společnostech na celém světě,“ řekl Peter Boyle, ředitel Mezinárodního úřadu pro výzkum rakoviny při SZO.

„Rakovina je jednou z největších nepopsatelných krizí zdraví v rozvojovém světě,“ řekl Dr. Douglas Blayney, prezident American Society of Clinical Oncology.

Dr. Colgan, You CAN Prevent Cancer (Rakovině Můžete předejít).


Železo podporuje vznik degenerativních onemocnění

Před více než 20 lety bylo vědecky prokázáno, že nadměrné množství železa a zejména nevázané železo v lidském těle podporují vznik široké škály onemocnění a infekcí (1, 2).

Železo vytváří v těle velmi škodlivé hydroxylové radikály, které mohou přispívat k rozvoji Alzheimerovy nemoci, Parkinsonovy nemoci a roztroušené sklerózy (3).

Z těchto důvodů je potřeba důrazně varovat před zastaralým postupem spočívajícím v tom, že lidem s nedostatkem železa jsou podávány doplňky s vysokým obsahem železa (více než 30 mg) bez doplňkových živin, které tělu umožňují železo uložit a využít. Nadměrné železo tak pouze cirkuluje v organismu a způsobuje nemoci.

V říjnu 2010 potvrdil rozsáhlý přehled výzkumných prací, které byly dosud publikovány o metabolismu železa profesorem Douglasem Kellem ze Southampton University v Anglii, že většina degenerativních onemocnění včetně Alzheimerovy nemoci, Parkinsonovy nemoci a roztroušené sklerózy je zčásti způsobena hydroxylovými radikály vytvořenými nevázaným nebo špatně vázaným železem v těle. Důrazně doporučil jíst jídla a potraviny, které navazují železo (chelátory) a udržují jej ve vazbě až do té doby, než bude využito procesy zpracování železa, například při tvorbě červených krvinek. Potraviny s vysokým obsahem těchto chelátorů jsou fialové pigmentované druhy ovoce a zeleniny, jako jsou borůvky, ostružiny, černý rybíz, červené (fialové) zelí a červená řepa.

Důrazně doporučujeme, abyste nikdy neužíval(a) doplňky železa bez plného programu suplementace, který zahrnuje všechny nezbytné kofaktory. Pro metabolismus červených krvinek jsou nejdůležitější vitamin B12 a kyselina listová, ale pro správné využití železa v těle jsou potřebné všechny živiny.

1. Emory T. Iron and Your Health. Boca Raton Fla: CRC press 1991.
2. Bullen JJ, Griffiths E, (Eds) Iron and Infection. New York. John Wiley and Sons, 1987.
3. Colgan M. Save Your Brain. Vancouver, Science Books, 2008.
4. Kell DB. Towards a unifying, systems biology understanding of large-scale cellular death and destruction caused by poorly liganded iron: Parkinson's, Huntington's, Alzheimer's, prions, bactericides, chemical toxicology and others as examples. Archives of Toxicology 2010;84(11):1-65.
5. Colgan M The Running Power Program. Vancouver: Science Books, scheduled for publication Spring 2011.


Zjištěna účinnost glukosaminu, SAMe a MSM u osteoartrózy

V prosinci 2010 publikovali výzkumníci Skupiny pro výzkum bolesti (Pain Research Group) na Aberdeen School of Medicine ve Skotsku, dále na University of Exeter a University of Southampton v Anglii systematický přehled výzkumu přirozených látek používaných v léčení osteoartrózy. Zjistili přesvědčivé důkazy o účinnosti perorálního s-adenosyl-methioninu (SAMe). Našli také důkazy o podobné účinnosti metyl-sulfonyl-metanu (MSM).

V dříve provedeném přehledu dalších studií publikovaném v listopadu 2009 vědci na University of Aberdeen prokázali, že glukosamin-sulfát zmenšuje velikost zúžení kloubních prostorů, což je spolehlivý ukazatel (marker) progrese osteoartrózy. Osm samostatných studií prokázalo: „významná zlepšení velikosti kloubního prostoru, bolesti a funkce při užívání glukosamin sulfátu“.

Ve dvou studiích glukosamin sulfátu bylo při kontrole po 8 letech zjištěno snížení potřeby provést náhradu kolenního kloubu o více než jednu polovinu, ze 14,5 % na 6,3 %.

Již dlouho se doporučuje SAMe, MSM a glukosamin-sulfát pro prevenci a léčení artrózy.

1. De Silva V et al. Evidence for the efficacy of complementary and alternative medicines in the management of osteoarthritis: a systematic review. Rheumatology (Oxford). 2010 Dec 17. [Epub ahead of print]
2. Black C et al. The clinical effectiveness of glucosamine and chondroitin supplements in slowing or arresting progression of osteoarthritis of the knee: a systematic review and economic evaluation. Health Technol Assess. 2009 Nov;13(52):1-148. 3. Colgan M. Beat Arthritis. Vancouver: Apple Publishing, 2000.


Vajíčka nezvyšují hladinu cholesterolu

Cholesterol, tuku podobná molekula, ve vejcích nemá vliv na množství cholesterolu cirkulujícího v krvi. Vaše tělo si vytváří svůj vlastní cholesterol a tento mechanismus není ovlivněn cholesterolem, který přijímáte v potravě. Přesto někteří lékaři doporučují lidem s vysokou hladinou cholesterolu se vajíčkům vyhýbat.

Vzhledem k tomu, že v potravě přijímáme nadbytek nasycených mastných kyselin a trans mastných kyselin, je stroj našeho těla vyrábějící cholesterol přetěžován. Ale vejce obsahují jen malé množství nasycených tuků. Jedno velké vejce obsahuje asi 1,5 g nasycených tuků. To je méně než jedna desetina nasycených tuků v polévkové lžíci másla, které používají kuchaři pro smažení vajec. Když budete konzumovat vařená nebo sázená vejce, nemusíte mít žádné obavy.

Obsáhlé výzkumy s vejci nikdy neprokázaly žádné spojení mezi konzumací vajec a hladinou cholesterolu v krvi nebo rizikem srdečního onemocnění. Naopak, výzkum jasně ukazuje, že můžete jíst vejce každý den a snižovat svou hladinu cholesterolu. V srpnu 2008 publikoval Dr. Bruce Griffin a tým z University of Surrey v Anglii svou přelomovou studii v časopisu European Journal of Nutrition. Přidávali dvě vejce denně ke stravě u jinak zdravých dobrovolníků s nadváhou po dobu 12 týdnů, zatímco subjekty současně konzumovaly redukované kalorie, stravu s nízkým obsahem cholesterolu předepsanou asociací British Heart Foundation (BHF). Kontrolní skupina konzumovala stejnou BHF stravu, ale ze svého jídelníčku vyřadila úplně vejce.

U obou skupin došlo ke snížení tělesné hmotnosti od 3,0 do 4,0 kg (7-9 liber) a u obou došlo k poklesu hladiny cholesterolu v krvi, zvláště LDL cholesterolu (špatný cholesterol) a to navzdory tomu, že u skupiny, která konzumovala vejce, se zvýšil příjem cholesterolu v potravě přibližně čtyřikrát v porovnání s kontrolní skupinou.

Tento výzkum poskytuje další důkazy, které podporují v současné době platný vědecký názor, že nasycené tuky a trans-tuky ve stravě (nejčastěji se nacházející v těstovinách, zpracovaném masu, pečivu, sušenkách a sladkostech, a v tuku používaném pro smažení potravin) jsou zodpovědné za zvyšování hladiny cholesterolu v krvi spíše než potraviny bohaté na cholesterol, jako jsou vejce.

Zdroj: Colgan Institute, Canada


Prenatální suplementace matek kyselinou listovou a železem zvyšuje inteligenci a motorické schopnosti dětí

V prosinci 2010 publikovali výzkumní pracovníci důležitý výzkum v oblasti výživy v časopisu Journal of the American Medical Association. Děti, jejichž matky dostávaly železo a kyselinu listovou v průběhu těhotenství, měly vyšší úrovně inteligence, exekutivních funkcí a jemné motorické kontroly.

Během fetálního vývoje jsou železo a kyselina listová nutné pro vývoj mozku a míchy.

Železo je potřebné pro tvorbu myelinu, který obaluje a izoluje nervy. Železo je využíváno i při vzniku chemických látek v mozku, jako je neurotransmiter dopamin, který přenáší v mozku mnoho signálů. Deficit železa vede například k poruše růstu hippokampu, který hraje důležitou roli v paměti.

Kyselina listová je také nezbytná pro normální růst mozku a je nejlépe známa v prevenci spina bifida.

Výzkum zahrnoval 676 dětí ve věku 7 až 9 let a probíhal od června 2007 do dubna 2009. Tyto děti se narodily ženám ve skupinách komunitně randomizované kontrolované studie s prenatální mikronutriční suplementací, která byla provedena mezi lety 1999 a 2001. Náhodný vzorek matek a jejich dětí dostával denně železo a kyselinu listovou nebo železo, kyselinu listovou a zinek, vše s vitamínem A od časné fáze těhotenství do třech měsíců po porodu. Subjekty byly srovnávány se skupinou, které byl podáván samotný vitamín A. Děti ve věku 7 až 9 let podstoupily paměťový test a test logického myšlení, testy exekutivních a motorických funkcí, testy včetně manuální zručnosti a rovnováhy. Děti, které se narodily matkám, které dostávaly suplementaci železem a zinkem, měly lepší výsledky ve všech testech.

Zdroj: Christian P, et al. Prenatal micronutrient supplementation and intellectual and motor function in early school-aged children in Nepal. J Amer Med Assoc. 2010;304(24):2716-2723. doi: 10.1001/jama.2010.1861.


Strava s vysokým obsahem kapsaicinu pro redukci tuku

V několika publikacích se doporučovalo, že lidé, kteří se snaží zhubnout, by měli do své stravy zahrnout kořeněná jídla s vysokým obsahem kapsaicinu z červené papriky a měli by pít jeden velký šálek silné filtrované arabské kávy denně.

Zjistilo se, že tato forma stravy bez jakýchkoliv dalších úprav (bez zařazení jiných potravin, bez omezování příjmu kalorií) umožní i hubeným vytrvalostním sportovcům zhubnout v průměru 3-4 libry tuku v těle při zachování svalové hmoty.

Výzkum v průběhu posledních 15 let ukazuje, že kapsaicin pomáhá při odbourávání tuků pomocí různých mechanismů. První mechanismus spočívá ve snížení chuti k jídlu. Studie ukazují, že muži i ženy konzumující 6-10 g červené papriky v jídle, konzumovali výrazně méně potravy při dalším jídle. Což ukazuje, že účinky kapsaicinu potlačující chuť k jídlu trvají několik hodin. (1) V následující studii bylo 12 mužům a 12 ženám podáváno jen 0,9 g červené papriky nebo placebo v podobě rajčatové šťávě po dobu dvou po sobě jdoucích dnů. Subjekty, které užívaly papriku, konzumovaly o 15 % méně kalorií než kontrolní skupina.

Zdá se, že kofein má aditivní účinky ke kapsaicinu. V roce 2001 byla jednoduše pozorována skupina 8 mužů po dobu 24 hodin a během této doby tyto subjekty konzumovali tři jídla, 2 svačiny, předkrmy, dezerty a nápoje. Tento proces byl potom opakován. Tentokrát však, oběd a večeře obsahovaly 8 g červené papriky, a jeden z nápojů obsahoval 200 mg kofeinu. Příjem potravy se tento den snížil o více než 500 kalorií.

V nejnovější studii bylo výzkumníky v UCLA Center for Human Nutrition zařazeno do studie pod vedením Davida Hebera 34 mužů a žen ochotných konzumovat produkt obsahující velmi nízkokalorickou tekutinu po dobu 28 dnů. Výzkumníci poté randomizovali subjekty buď do skupiny konzumující tabletky placeba, nebo doplňku obsahujícího nespalující analog kapsaicinu.

Dne 27.dubna 2010 Heber a jeho výzkumný tým prezentovali své výsledky na výročním setkání Annual Experimental Biology v Anaheimu, CA. Jejich údaje poskytly silné důkazy, že několik hodin po testovaném jídle se výdej energie podstatně zvýšil ve skupině konzumující nejvyšší množství extraktu z papriky, na téměř dvojnásobek než ve skupině konzumující placebo.

Yoshioka M, et al.Combined effects of red pepper and caffeine consumption on 24 h energy balance in subjects given free access to foods. Br J Nutr, 2001;Feb;85(2):203-211.
Westerterp-Plantenga MS, Smeets A, Lejeune MP. Sensory and gastrointestinal satiety effects of capsaicin on food intake.. Int J Obes (Lond). 2005;Jun;29(6):682-688.
Snitker S, et al. Effects of novel capsinoid treatment on fatness and energy metabolism in humans: possible pharmacogenetic implications., Am J Clin Nutr. 2009;Jan;89(1):45-50.


Celosvětově největší studie zabývající se stravou a obezitou. Výsledky jsou konečně k dispozici

Největší studie zabývající se stravou, označená Diogenes, hodnotila optimální stravu pro prevenci a léčbu obezity. Účastnilo se osm evropských výzkumných center pod vedením Thomase Larsena a Arne Astrupa, na Faculty of Life Sciences University v Copenhagenu. Studie byla sponzorována z evropského grantu ve výši 14,5 miliónů Eur. Výsledky byly publikovány on-line v uznávaném časopisu New England Journal of Medicine 25. listopadu 2010 a již jim byla věnována mezinárodní pozornost.

Cílem studie Diogenes bylo srovnat oficiální stravovací doporučení v Evropě, včetně doporučení v Dánsku, se stravovacími doporučeními vycházejícími z nejnovějších znalostí o bílkovinách a sacharidech pro regulaci chuti k jídlu. Účastnilo se celkem 772 evropských rodin. Dospělí s nadváhou zpočátku dodržovali stravu o kalorické hodnotě 800 kcal/den po dobu osmi týdnů a došlo u nich k úbytku tělesné hmotnosti v průměru o 11 kg. Byli náhodně přiřazeni do jednoho z pěti typů stravy s nízkým obsahem tuku, ve které pak pokračovaly po dobu šesti měsíců, aby bylo možné vyhodnotit, která strava byla nejúčinnější v prevenci znovuzískání tělesné hmotnosti. Plán zahrnoval následujících pět typů stravy:

  • Strava s nízkým obsahem bílkovin (13 % zkonzumované energie) s vysokým glykemickým indexem (GI), která byla podobná typické americké stravě.
  • Strava s nízkým obsahem bílkovin, s nízkým GI.
  • Strava s vysokým obsahem bílkovin (25 % zkonzumované energie), nízkým GI.
  • Strava s vysokým obsahem bílkovin, vysokým GI.
  • Kontrolní skupina, která dodržovala státní doporučení pro stravování bez speciálních instrukcí týkajících se úrovní glykemického indexu.

Výsledky jasně ukazují, že strava s vysokým obsahem bílkovin a s nízkým glykemickým indexem funguje nejlépe. Pokud chcete snížit svou tělesnou hmotnost a udržet si ji, měli byste konzumovat stravu s vyšším obsahem libového masa, ryb a vajíček a méně kalorií ze škrobu, jako je chléb, rýže, těstoviny a cereálie. Výzkumníci zjistili, že tuto stravu mohly jejich subjekty jíst až do pocitu plnosti, bez počítání kalorií a bez přírůstku tělesné hmotnosti. Konečně tato rozsáhlá studie dospěla k závěru, že oficiální dietní doporučení nejsou správná.

Glykemický profil je měřítkem rychlosti, s jakou sacharidy zvyšují hladinu glukózy v krvi po absorpci v těle. Potraviny s vysokým glykemickým indexem způsobují rychlé zvýšení hladiny glukózy v krvi a vysoké hodnoty maximální hladiny. Tento stav poškozuje tělo více způsoby a společně s neúměrným množstvím kalorií v potravě také zvyšuje ukládání tělesného tuku. Potraviny s nízkým glykemickým indexem způsobují pomalejší zvyšování hladiny glukózy v krvi a nižší maximální hladiny. Tyto potraviny nepoškozují tělo, protože odpovídají našemu genetickému kódu, který se vyvíjel pro tyto potraviny po milióny let našeho vývoje.

Potrava s vysokým obsahem bílkovin je také zaměřena na potraviny bohaté na proteiny: libové maso, drůbež, ryby, vajíčka, ořechy, semena a jako náhrada jídla syrovátkový proteinový izolát. Chybí v ní chléb, cereálie, těstoviny a další obiloviny.

Larsen TM, et al, for the Diet, Obesity, and Genes (Diogenes) Project. Diets with high or low protein content and glycemic index for weight-loss maintenance" New England Journal of Medicine, publikováno on-line 25. listopadu 2010.
Colgan M, Nutrition for Champions. Vancouver: Science Books 2007.


Upečte si kuře ve vlastní šťávě pro nejchutnější maso s nejnižším obsahem tuku

Označení - "Bez tuku" - je marketingové tvrzení („claim“) týkající se široké škály potravin, včetně plátků „deli masa“, které představují nejlibovější porce kuřecího a krůtího masa. Tento trend byl důležitý při poskytování variant s nižším obsahem tuku. Tyto výrobky obsahují jen minimální množství nasycených tuků nebo trans mastných kyselin. Ale potraviny často postrádají chuť a texturu, některé z nich jsou podobné vlhkému papíru.

Vždy jsme doporučovali grilování nebo pečení celého kuřete ve vlastním tuku jako nejzdravější a nejchutnější způsob přípravy. Nyní vědci vyhodnotili výsledky. Porovnali celkové množství tuku v jedné porci a trans-tuky u kuřete pečeného ve vlastním tuku s jinými způsoby přípravy kuřete (včetně různých druhů smaženého kuřete). Trans-tuky byly problémem v mnoha typech potravy primárně z důvodu hydrogenovaných rostlinných olejů používaných pro pečení potravin s jinak nízkým obsahem tuku.

Ve studii Journal of Food Science mělo kuře pečené ve vlastním tuku nižší množství trans-tuků než všechny formy smaženého kuřete. Mělo také nižší celkové množství tuku. Testované skupiny udávaly nejlepší skóre vůně a chuti u pečeného kuřete ve vlastním tuku.

Kim JH, Park HG, Jung H et al. The Development of a Novel Cooking Method (Alternate Roasting with Its Own Fat) for Chicken to Improve Nutritional Value. Journal of Food Science 2008, 73(4): S180


Demence způsobená kouřením opět v pozornosti medií

V nové studii publikované dnes online v Archives of Internal Medicine bylo zjištěno, že osoby středního věku, které kouří, onemocní demencí mnohem častěji než nekuřáci. Američtí a evropští vědci shromáždili v průběhu 23 let údaje o sledování 21 123 osob ve věku 50 až 60 let, které se v Kalifornii zúčastnily zdravotnického průzkumu provedeného v období let 1978 až 1985. Od roku 1994 do roku 2008 došlo u 5 367 účastníků tohoto průzkumu k rozvoji Alzheimerovy nemoci nebo jiné demence. Výzkumníci zjistili, že vykouření dvou nebo více balíčků cigaret denně zvýšilo toto riziko více než dvojnásobně. Riziko demence bylo úměrné dávce a zvyšovalo se plynule podle počtu vykouřených cigaret, dokonce v závislosti na jedné nebo dvou cigaretách denně navíc, nezávisle na etnické příslušnosti nebo pohlaví.

Tato studie potvrzuje výsledky dřívější Rotterdamské studie z roku 1998, kterou se tabákové společnosti snažily „pohřbít“ v době, kdy byla poprvé publikována. V Rotterdamské studii provedli vědci podobnou populační studii se sledováním účastníků, do níž bylo zařazeno 6 870 osob ve věku 55 let a starších, které zpočátku neměly žádné známky demence. Při vstupu do studie byla získána anamnéza kuřáctví a účastníci byli rozděleni do následujících skupin: osoby, které nikdy nekouřily, kouřily dříve nebo kouřily v současnosti.

V průběhu studie byly zaznamenány všechny případy vzniklé demence. Autoři použili osoby, které nikdy nekouřily, jako srovnávací skupinu pro výpočet relativních rizik demence a Alzheimerovy nemoci pomocí Coxova regresního modelu proporčních rizik, po korekci k vyloučení vlivu věku, pohlaví, vzdělání a konzumace alkoholu. Zkoumali také ovlivnění rizika věkem a pohlavím, dále přítomností apolipoproteinu E (APOE), což je látka, která pravděpodobně zvyšuje riziko Alzheimerovy nemoci. V době, kdy již sledování probíhalo v průměru 2,1 roku (rozpětí 1,53–4 roky) bylo zjištěno 146 incidentních (nových) případů demence, z nichž bylo 105 důsledkem Alzheimerovy nemoci. Ve srovnání s osobami, které nikdy nekouřily, měli kuřáci více než dvounásobně vyšší riziko Alzheimerovy nemoci nebo jiné formy demence. Osoby, které nikdy nekouřily, ale měly pozitivní genotyp APOE, neměly žádné zvýšení rizika.

Ott A, et al. Smoking and risk of dementia and Alzheimer's disease in a population-based cohort study: the Rotterdam Study. Lancet, 1998;351(9119):1840-1843.


Profesní expozice pesticidům podporuje vznik Alzheimerovy nemoci

V časopise Neurology byla nedávno online publikována vynikající longitudinální populační kohortová studie. Studie ukázala, že profesní expozice pesticidům zvyšuje riziko vzniku Alzheimerovy nemoci a demence. Tato studie přidává k již velmi spolehlivým důkazům další důkazy, že znečištění životního prostředí představuje velmi významný faktor vedoucí k nárůstu počtu osob, které jeví známky senility ve stále nižším věku.

Nature Reviews Neurology, July 2010 6, 353 doi:10.1038/nrneurol.2010.80


Olivový olej pro zdraví

Často je nám kladena tato otázka: Ztrácí olivový olej své příznivé účinky na zdraví zahříváním? Obecně ne. Panenský olivový olej obsahuje 73 % mononenasycených tuků. Tyto mastné kyseliny odolávají zahřívání velmi dobře, až do teploty tzv. kouřového bodu (rozklad tuků), což odpovídá 380―400 °F (193,3―204,4 °C). Tuky nejsou narušeny ani při prudkém smažení (tzv. sautování). Nový výzkum z poslední doby ukazuje, že zahřívání mohou „přežít“ také další sloučeniny v olivovém oleji, tedy složky, které propůjčují olivovému oleji jeho jedinečný chuťový profil. Jsou překvapivě stabilní, za předpokladu, že olej není zahříván nad kouřový bod.

Další častou otázkou, kterou dostáváme, je: Vede ohřívání olivového oleje k jeho nasycení, nebo vznikají tzv. transtuky? Pod teplotou kouřového bodu k přeměnám nedochází. Panenský olivový olej patří k vysoce mononenasyceným olejům, a proto je odolný jak vůči oxidaci, tak i hydrogenaci. Známý chemik Dr. A. Kiritsakis, který se zabývá oleji, vysvětluje ve své knize Olivový olej od stromu na stůl, jak dochází ve všech olejích k oxidaci a hydrogenaci za vzniku transtuků, pokud jsou opakovaně zahřívány na velmi vysoké teploty. Přesně k tomuto ději dochází při komerčních procesech smažení.

Pokud smažíte doma, je nejlepší vkládat potraviny do horkého oleje. Když se potravina dostane do styku s olejem, dojde k okamžité karamelizaci přirozených cukrů a jejich kombinaci (sloučení) s povrchovými bílkovinami (glykosylace), což vytvoří tenkou slupku, která potravinu neprodyšně uzavře a chrání ji před prosáknutím olejem. Zevní povrch se stane křupavým a vnitřek se pouze uvaří. Jedna z biblí vaření, Radost vaření od Irmy Rombauerové, doporučuje k dosažení nejlepších výsledků smažení při teplotě 365 ºF (185 °C). Dobrý olivový olej zůstává při této teplotě nezměněn.

Tato tabulka vydaná International Olive Oil Council ukazuje standardní teploty pro vaření:

Typ jídla (potraviny)Teplota vaření
Vysoký obsah vody: zelenina, brambory, ovoceStřední (266–293 ºF nebo 130–145 ºC)
Obaleno těstem, moukou nebo ve strouhance, které tvoří krustuHorká (311–338 ºF nebo 155–170 ºC)
Malá velikost, rychlé vaření: malé ryby, různé druhy masa, kroketyVelmi horká (347–374 ºF nebo 175–190 ºC)

Jak dlouho olivový olej vydrží?

Tuky a další chuťové složky panenského olivového oleje dobré kvality zůstávají stabilní až dva roky v neotevřených lahvích z opakního skla uskladněných při teplotě místnosti a mimo dosah světla. Teplo, světlo a vzduch mají výrazně nepříznivý vliv na stabilitu. Uskladněte olej při teplotě místnosti ve skříni (na potraviny), v zapečetěné lahvi, ne v lahvi s tenkou hubicí, ne v lednici. K dosažení nejchutnějšího a nejzdravějšího výsledku spotřebujte olej do šesti měsíců.

Jak dopadá srovnání olivového oleje s jinými stolními oleji?

Přehled studií používání potravinových tuků za 20 let ve Spojeném království, Spojených státech a ve Španělsku zjistil, že nejčastější polynenasycené oleje, k nimž patří sojový, brukvový, slunečnicový a kukuřičný olej, se při zahřívání snadno rozkládají na toxické (jedovaté) sloučeniny. Déletrvající konzumace těchto olejů zvyšuje riziko vzniku aterosklerózy, zánětlivého onemocnění kloubů a vzniku porodních vad.

Grootveld M. a spol. Health effects of oxidized heated oils, Foodservice Research International, 2001;13(1):41-55.


Vápník a nemoci srdce

30. července byla v British Journal of Medicine publikována metaanalýza, jejíž autoři zjistili, že suplementace vápníku byla spojena s významným zvýšením rizika srdečního infarktu.(1) Pečlivé zkoumání metod této studie ukazuje, že byly v odvození tohoto závěru učiněny významné chyby. Zejména byly z výsledků VYNECHÁNY studie, které prováděly suplementaci dalších živin současně s vápníkem.

Neužívejte nikdy jednu určitou živinu samotnou. To může způsobit deficienci (nedostatek) ostatních živin. Zejména je známo, že jako ochrana proti srdečnímu infarktu pomáhají vitamin D a hořčík. Bylo prokázáno, že deficience vitaminu D zvyšuje riziko kardiovaskulárních chorob.(2) Jednou z funkcí hořčíku je pomáhat udržet kontrolu (regulaci) vápníku. Vitamin K pomáhá regulovat protein, který chrání před ukládáním vápníku v tepnách. Jiné významné studie prokázaly výrazné snížení úmrtnosti na kardiovaskulární choroby při užívání vápníku. Tato studie však výsledky těchto studií ignorovala. Suplementace vápníku snižuje krevní tlak, který je významným rizikovým faktorem srdečního infarktu a cévní mozkové příhody.(3)

1. Bolland MJ, et al. BMJ, 2010 Jul 29;341:c3691.
2. Wang TJ, et al. Circulation. 2008 Jan 29;117(4):503-11.
3. Griffith LE, et al. AM J Hypertens. 1999 Jan;12(1 Pt 1):84-92.


Nízká dávka aspirinu předchází rakovině (zhoubným nádorům)

Nejpozději ve věku 40 let začne v těle člověka rozvoj chronického zánětu kloubů, srdce a mozku. Tento jev je zpravidla odbyt smutným pokrčením ramen jako nevyhnutelná změna spojená se stárnutím.

Tyto záněty jsou způsobeny postupným úpadkem našich obranných mechanismů. Každý z nás by s nimi měl bojovat všemi možnými prostředky. Nejde jen o občasné bolesti a stesky spojené se stárnutím, ale o významného předchůdce mnoha onemocnění v pozdějším životě, jako jsou nemoci srdce a krevních cév, Alzheimerova nemoc a řada různých zhoubných nádorů. Vytvořil se jednoduchý „vzorec“, jehož součástí je každodenní užití aspirinu (kyseliny acetylsalicylové).(1)

Někteří lékaři toto doporučení kritizovali a uváděli důkazy, že aspirin způsobuje krvácení do zažívacího traktu. To je v některých případech pravda. Zejména tehdy, když jsou užívány vysoké dávky aspirinu nebo jiných nesteroidních protizánětlivých léků (NSAID), jako jsou nejčastěji užívané léky ibuprofen a sodná sůl naproxenu. Doporučilo se však užívání nízké dávky aspirinu s alkalickým (zásaditým) jídlem, což je postup, který již dlouhá léta bez problémů realizují stovky osob. Standardní doporučení odborníků: při nemoci srdce a cév lze užívat jeden dětský aspirin (75 mg) denně jako účinný prostředek pro prevenci tzv. zánětlivé kaskády, která způsobuje druhý infarkt myokardu.(2)

Studie těchto pacientů a dalších osob, které užívaly aspirin až osm let, zjistily překvapivý druhotný (vedlejší) účinek. Protizánětlivé účinky a další účinky aspirinu na prostaglandiny jsou ještě výraznější, než se myslelo. Jeden dětský aspirin užívaný denně nepřetržitě po celé roky snižuje riziko řady různých zhoubných nádorů o jednu třetinu až jednu polovinu.

7. prosince 2010 publikoval časopis British medical journal, The Lancet, online přelomové důkazy vycházející z výsledků mnoha největších provedených studií. Pacienti užívali až osm let aspirin ve snaze předejít srdečnímu infarktu. Aspirin potlačil některé z největších „zabíječů“, jako jsou karcinom prostaty, karcinom plic, karcinom žaludku a kolorektální karcinom. Vědci také zjistili silné působení proti karcinomu močového měchýře, karcinomu krku, karcinomu mozku a karcinomu ledvin. Úmrtnost na všechny tyto nádory se snížila o 34 %. Úmrtnost na karcinom žaludku a kolorektální karcinom se snížila o 54 %. Největším překvapením je dlouhodobá ochrana. Větší dávky aspirinu nevedly k dalšímu prohloubení tohoto příznivého účinku. Bylo však zjištěno, že každodenní užívání dětského aspirinu po dobu čtyř let nebo déle chránilo pacienty nejméně 20 let. Ochrana před všemi těmito karcinomy byla u pacientů, kteří předtím užívali aspirin po čtyřicítce, po 20 letech 20%, a v případě karcinomu žaludku a kolorektálního karcinomu 35%. Příznivé účinky se zvyšovaly v závislosti na trvání každodenního užívání aspirinu, až do hranice 8 let užívání, které bylo v tomto výzkumu hodnoceno. Je potěšující vidět, že rozsáhlý výzkum podporuje užívání aspirinu proti nemoci. Považovali jsme jej za osvědčený jednoduchý lék proti bolesti. Dnes ale víme, že účinek aspirinu je mnohem komplexnější. Doporučujeme užívání aspirinu, protože jde o kyselinu salicylovou, která byla acetylována s cílem zvýšit její stabilitu. Kyselina salicylová je velmi účinná chemická látka, která se přirozeně vyskytuje v řadě našich potravin rostlinného původu.

Po mnoho milionů let evoluce sloužil aspirin řadě účelů a cílů v lidském těle. Rozpoznání aspirinu ve stravě a odpověď na něj jsou zabudovány do naší DNA. Nedávné výsledky vědy o lidském genomu ukazují, že ovlivňuje expresi mnoha genů. Jsme teprve na začátku a objevujeme, jak překvapivě je aspirin účinný.

1. Colgan M. Save Your Brain. Vancouver: Science Books, 2008.
2. Rothwell PM, et al. Effect of daily aspirin on long-term risk of death due to cancer: analysis of individual patient data from randomised trials. The Lancet, Online Publication, 7 December 2010 doi:10.1016/S0140-6736(10)62110-1


Epigenetika a karcinom prsu

Je zřejmé, že není možné změnit vlastní geny, a některé stavební/strukturální prvky vašeho těla jsou geny pevně dané, například barva očí nebo výška. Ale můžete změnit, jak často bude v průběhu vašeho života docházet k expresi (změně) větší části vašeho genomu (genetické výbavy). To znamená, že můžete změnit epigenetiku, tedy zátěž, jíž vystavujete svůj genom. Genetické riziko karcinomu prsu je pouze 5 %. Epigenetické riziko je 95 %.(1) Exprese vašeho genetického kódu vede ke vzniku více než 100 000 různých proteinů a tuků, které vytváří vaše tělo, a přesně tím odpovídá na všechny činnosti, které podniknete. Většina případů karcinomu prsu je způsobena tím, co ženy ve svém životě dělají.

Kdyby si lidé uvědomili, že každý den vytvářejí všechny molekuly pro své budoucí zdraví, byli by mnohem opatrnější a dávali by si pozor na to, co do svého těla „dávají“. Uvedu pouze jeden příklad. Dnes je spolehlivě prokázáno, že strava s vysokým obsahem tuků způsobuje rakovinu, zejména karcinom prsu, protože známe mechanismy, jimiž vysoký obsah tuků spouští expresi genů, která pak způsobí vznik karcinomu prsu.

Komerční reklama velmi správně démonizuje nasycené tuky a transtuky jako velkého nepřítele našeho zdraví a chválí naopak rostlinné oleje jako zdravé. Dnes však víme, že vysoký obsah omega-6 tuků v některých rostlinných olejích, zejména v kukuřičném oleji, které byly komerčním sektorem dlouho vychvalovány jako přátelé našeho zdraví, jsou látky, které také spouštějí vznik karcinomu prsu.

V poslední studii, která byla přednesena v roce 2010 na Výročním setkání American Association of Cancer Research ve Washingtonu, DC, prokázali vědci z Georgetown University, že matky, které konzumovaly stravu (dietu) s vysokým obsahem omega-6 tuků, měly významně vyšší riziko vzniku karcinomu prsu. Jde o jednu z mnoha zpráv, které se v posledních letech objevují stále častěji. Dosud se toto sdělení nedostalo do hledáčku médií, ale příslušné průmyslové odvětví zažívá krušné chvíle, protože kukuřičný olej je obsažen téměř všude.

Po dvou desetiletích změn v odvětvích zpracovávajících hovězí maso, kdy došlo ke snížení nasycených tuků, je většina hovězího dobytka v Americe krmena kukuřičným olejem a vypěstované maso má vysoký obsah omega-6 tuků. Je tedy jasné, že k tomu, aby nebyly spuštěny geny, které zvyšují vaše riziko karcinomu prsu, byste se měla tomuto masu vyhýbat.

Hovězí dobytek krmený trávou a pasoucí se volně na loukách tyto problémy nemá. Ale kupující by si měli dát velký pozor na štítky na produktech. Některé společnosti produkující a zpracovávající maso se mohou snažit skrýt vysoké koncentrace omega-6 ve svých produktech zavádějícími údaji na etiketách u výrobků.

1. Colgan M. You Can Prevent Cancer. Vancouver: Apple Publishing 2007.


Nasměrujte svůj genom pryč od nemocí

Na Experimental Biology Conference v Anaheimu konané v roce 2010 přednesli vědci z Oregon State University důkazy o tom, že některé druhy zeleniny nejsou dobré pouze pro vaše zdraví, ale brání také aktivně vašemu genomu v tom, aby exprimoval geny, které vedou k vzniku zhoubných nádorů a nemocí srdce. Tyto zázračné druhy zeleniny jsou cibule, česnek, japonský zelený křen (wasabi), křen, japonské (bílé) ředkve a obyčejné ředkvičky.